Aktualności

Strona gł�wna
Historia
Zarząd
Wydarzenia
Galeria
Wspomnienia
Wydarzenia
Wspomnienia
Materiały do pobrania


Linki:
Wspomnienia
Historia
Historia

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

     Uczestnicy misji pokojowych utworzyli w 1999 r. Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ. Zgodnie ze Statutem do Stowarzyszenia mogą wstępować żołnierze służby czynnej, rezerwy i w stanie spoczynku , a także osoby cywilne.

CELE STOWARZYSZENIA :

*działanie na rzecz integracji środowiska kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym

* wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy

* popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w pokojowych misjach międzynarodowych w różnych częściach świata

* reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji i samorządów

* działanie na rzecz poprawy warunków socjalnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin

* współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem

* współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami, mającymi podobny charakter i cele

* umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku , a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi .