Jak co roku w grudniu podsumowaliśmy roczną działalność Koła, dzieląc się sukcesami, ale też pokazujemy niedociągnięcia w naszej pracy. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego kolegi Jana Kubicy. Następnie prezes powitał przybyłych na nasze wigilijne spotkanie posła na Sejm RP Tomasza Kostusia, doradcę Marszalka województwa opolskiego Janusza Wójcika oraz członka wspierającego Ryszarda Czerwińskiego. W mijającym roku zrealizowaliśmy wszystkie zadania ujęte w „Rocznym planie zamierzeń Koła 25 SKMP ONZ’’. To powód do zadowolenia.

W dniu 29.11.2018 r. członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu, płk(s) Edward Łakomy  spotkał się z Prezydentem Opola Panem Arkadiuszem Wiśniewskim. Poruszono szereg spraw dotyczących współpracy  Koła nr 25 SKMP ONZ z opolskim Ratuszem.

W dniu 24.11.2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ. W posiedzeniu uczestniczył członek ZG, prezes Koła nr 25 w Opolu kol. Edward Łakomy. Omówiono bieżące sprawy i zadania na najbliższą przyszłość.

W dniu 11.11.2018 r. w Opolu uroczyście obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Opolskie uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy na ścianie Urzędu Wojewódzkiego i mszy w katedrze. Główne uroczystości odbyły się na pl. Wolności przed pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.