1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE .

 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji   Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu , współorganizatorami -

 2. Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opole i 10 Opolska Brygada Logistyczna. Wsparcia  udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 3. Konkurs jest organizowany z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami  Państwa’’, „Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 4. Konkurs ma charakter wojewódzki.

 5. Celem  konkursu  jest popularyzowanie  udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych .

 6. Konkurs odbędzie się pod patronatem  posła na Sejm RP- Tomasza Kostusia, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i opolskiego Kuratora oświaty Michała Sieka.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu, współorganizatorami – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i 10 Opolska  Brygada Logistyczna . Wsparcia udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 2. Celem  konkursu  jest popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

 3. Konkurs  organizowany  jest z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji  Pokojowych ONZ’’.

 4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

 5. Honorowy patronat objęli: Poseł na  Sejm RP –Tomasz Kostuś marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz opolski kurator oświaty Michał Siek.

                                                     ZAPROSZENIE

W dniu 28.05.2018 r. odbędą się uroczyste obchody “ Dnia Weterana’’, organizowane przez Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu. W programie m.inn. konkursy – plastyczny i tematyczny dla młodzieży szkolnej, spotkanie pokoleń z udziałem weteranów i młodzieży szkolnej, wystawa nagrodzonych prac plastycznych, wyróżnienia dla weteranów, członków wspierających i laureatów konkursów. Honorowy patronat nad obchodami „Dnia Weterana’’ objęli: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski i opolski kurator oświaty Michał Siek. Konkurs tematyczny nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2017’’ odbędzie się w PLO nr 5 (ul. Kościuszki 14) o godz. 9.30, zaś część oficjalna na opolskim Rynku o godz. 12.00. Zaplanowano wystąpienie okolicznościowe prezesa Koła nr 25 oraz gości honorowych, wręczenie wyróżnień dla weteranów i laureatów konkursów. Zapraszam weteranów oraz mieszkańców Opola i młodzież  szkolną na naszą uroczystość. Zapraszam dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

Proszę zapoznać się z Regulaminami konkursów oraz Programem uroczystości.  

 

                                                                                        PREZES

 

                                                                              płk (s) Edward Łakomy

 

 

L.p.

                Przedsięwzięcie                                                                                            

Odpowiedzialny    

  Miejsce

Termin    

Uwagi     

1.

Konkurs  tematyczny  pt. „ Udział  żołnierzy polskich w misjach pokojowych                                 i stabilizacyjnych w l. 1953-2017 ‘’

Katarzyna

Skruszewicz

Zespół Szkół nr 5 - ul. Kościuszki 14

9.30 -10.30

 

2.

Przyjazd laureatów konkursu plastycznego             

Andrzej  Kurdziel

Rynek - Opole

11.30

 

3.

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

Józef

Kwiecień,

Rafał Rippel

          

Rynek – Opole  biblioteka – RZPWE, klub 10 blog.,

Rynek - Opole –    g. 11.00

w RZPWE       do końca VI.br.,      od 1.VII. br.   w klubie 10 blog.

6.

CZĘŚĆ OFICJALNA                                  

 Spotkanie pokoleń – weteranów, młodzieży i gości zaproszonych:

- odegranie hymnu państwowego

- wciągnięcie flagi państwowej na maszt

- powitanie weteranów, młodzieży szkolnej i zaproszonych gości honorowych

- wystąpienie prezesa

- wręczenie medali i podziękowań  weteranom i członkom wspierającym

- podsumowanie konkursów, wręczenie nagród

  rzeczowych, dyplomów dla laureatów konkursu

 oraz dyplomów dla opiekunów - wystąpienia zaproszonych gości

  honorowych

- Apel Pamięci

- złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą 10 SDPanc.

       

Edward Łakomy,

Andrzej Kurdziel

 

Rynek - Opole

12.05 – 13.40

 

7.

Występ zespołu artystycznego

Józef Kwiecień

rejon parku     k/ pl. Wolności

13.40 – 14.30

 

8.

Obiad – żołnierska grochówka

Zdzisław Jaźwiec

rejon parku     k/ pl. Wolności

13.40 – 14.30

 

 

 

 

Opracował:  

 

/-/ Edward Łakomy